ງານຕະຫຼາດນັດພົບແຮງງານ 2019

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 16-20 ຕຸລາ 2019 ທີ່ສູນການຄ້າລາວ-ໄອເຕັກ (ຕຶກເກົ່າ). ຈັດໂດຍພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ບໍລິສັດ ລາວເວີນ ມະຫາຊົນ ມີຕຳແໜ່ງງານຫວ່າງຫຼາຍກວ່າ 5.000 ຕຳແໜ່ງໃຫ້ສະໝັກ.

ລົງທຶນສ້າງຄົນ ຄືການຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍທີ່ດີທີ່ສຸດ

ເລື່ອງທີ່ຮູ້ກັນດີທີ່ສຸດຂອງທຸກອົງກອນກໍຄື ຢາກໃຫ້ຄົນໃນອົງກອນ ສ້າງຄຸນຄ່າໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດກັບວຽກທີ່ຖືກມອບໝາຍ ເຊັ່ນ: ຢາກໃຫ້ຝ່າຍຂາຍໃນທຸກຊ່ອງທາງສ້າງຍອດຂາຍໃຫ້ໄປຕາມເປົ້າ,

ງານສຳມະນາ: ການບໍລິຫານຈັດຫານດ້ານ ຮ້ານອາຫານ ແລະ ໂຮງແຮມ

ເຊີນຊວນເຂົ້າຮ່ວມງານສຳມະນາ: ຫົວຂໍ້ “ການບໍລິຫານຈັດຫານດ້ານ ຮ້ານອາຫານ ແລະ ໂຮງແຮມ” ເປີດໂອກາດສຳລັບນັກທຸລະກິດ ຫຼື ຜູ້ປະກອບການດ້ານຮ້າານອາຫານ ໂຮງແຮມ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບຟັງສົນທະບັນຫາທີ່ເກີດຂື້ນພາຍໃນກິດຈະການຂອງທ່ານ ແລະ ພ້ອມທັງຈະໄດ້ແລກປ່ຽນປະສົບການໄປພ້ອມໆກັນ.