ງານຕະຫຼາດນັດພົບແຮງງານ 2019

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 16-20 ຕຸລາ 2019 ທີ່ສູນການຄ້າລາວ-ໄອເຕັກ (ຕຶກເກົ່າ). ຈັດໂດຍພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ບໍລິສັດ ລາວເວີນ ມະຫາຊົນ ມີຕຳແໜ່ງງານຫວ່າງຫຼາຍກວ່າ 5.000 ຕຳແໜ່ງໃຫ້ສະໝັກ.