ງານຕະຫຼາດນັດພົບແຮງງານ 2019

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 16-20 ຕຸລາ 2019 ທີ່ສູນການຄ້າລາວ-ໄອເຕັກ (ຕຶກເກົ່າ). ຈັດໂດຍພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ບໍລິສັດ ລາວເວີນ ມະຫາຊົນ ມີຕຳແໜ່ງງານຫວ່າງຫຼາຍກວ່າ 5.000 ຕຳແໜ່ງໃຫ້ສະໝັກ.

ຂະບວນການປຸງແຕ່ງອາຫານໃຫ້ປອດໄພ

ປະຈຸບັນທຸລະກິດຮ້ານອາຫານ ຫຼາຍບ່ອນເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວທາງທຸລະກິດ ແລະ ປິດກິດຈະການລົງ ສາເຫດສ່ວນໜຶ່ງກໍ່ແມ່ນມາຈາກ ການຂາດຄວາມໃສ່ໃຈທາງດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ ຫຼາຍຮ້ານອາຫານ ມີພາບລັກທີ່ບໍ່ດີກໍ່ຄືການຕຳນິກ່ຽວກັບ “ອາຫານ” ຍ້ອນວ່າອາຫານບໍ່ສະອາດ ແລະ ພະນັກງານຄົວ, ພະນັກງານເສີບ ບໍ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ ຄວາມປອດໄພທາງດ້ານອາຫານ, ບໍ່ໃສ່ໃຈດ້ານແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງອາຫານ. ສະນັ້ນ, ທາງສູນຝຶກອົບຮົມດ້ານການໂຮງແຮມ ໄອຈ໋ອບ ຈິ່ງເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນດັ່ງກ່າວ ພວກເຮົາຈິ່ງມີການຈັດຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ ໃນຫົວຂໍ້: “ຂະບວນການປຸງແຕ່ງອາຫານໃຫ້ປອດໄພ” ການຝຶກອົບຮົມຈະເນັ້ນດ້ານການປະຕິບັດຕົວຈິງກວມເອົາ 80%, ພວກເຮົາຮັບປະກັນວ່າຈະເປັນຜົນດີຕໍ່ທຸລະກິດທ່ານ ຍ້ອນພະນັກງານຂອງທ່ານ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ຕື່ນໂຕຫຼາຍຂຶ້ນຕໍ່ກັບຄວາມປອດໄພດ້ານອາຫານ ການຝຶກອົບຮົມຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 11 ຫາ 14 ກຸມພາ 2019 ທີ ສູນຝຶກອົບຮົມໄອຈ໋ອບ, ບ້ານ ຄໍາຮຸ່ງ, ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນວຽງຈັນ ໂທ: 02054132411 Currently, many restaurants have been faced with business failure and closed…