บริษัท ไอจ๊อบส์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท เอ เอเบิล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ส่งแรงงานลาว ไปทำงานในประเทศไทย
Go to Top