ບໍລິສັດ ໄອຈ໋ອບ ຈຳກັດ ຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດ A ABLE ສົ່ງແຮງງານລາວ ໄປເຮັດວຽກໃນປະເທດໄທ ພາຍໃຕ້ກອບ MOU ແຮງງານລະຫວ່າງປະເທດ
Go to Top