ພາແຮງງານທ່ຽວຊົມພະທາດຫຼວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກ່ອນອອກເດີນທາງໄປເຮັດວຽກໃນປະເທດໄທ

ສົ່ງອອກແຮງງານໄປເຮັດວຽກຢູ່ ປະເທດໄທ
Go to Top