ບໍລິສັດ ໄອຈ໋ອບ ຈຳກັດ ເປັນບໍລິສັດຈັດຫາງານ ທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງ ສປປ.ລາວ ຕາມໃບອະນຸຍາດບໍລິການຈັດຫາງານ ເລກທີ 2446/ຮສສ, ລົງວັນທີ 21 ມິຖຸນາ 2016 ໃນທະບຽນວິສາຫະກິດເລກທີ 0581/ຈທວ, ລົງວັນທີ 01 ທັນວາ 2017.

ບໍລິສັດ ໄອຈ໋ອບ ຈຳກັດ ມຸ່ງໝັ້ນພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນການພັດທະນາແຮງງານໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ພັດທະນາລະບົບການບໍລິການດ້ານຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ມີຄວາມທັນສະໄໝ-ວ່ອງໄວ-ມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ເພື່ອໃຫ້ກາຍເປັນສູນກາງການບໍລິການດ້ານແຮງງານດັ່ງຄຳຂວັນ:

“ຄົບເຄື່ອງເລື່ອງແຮງງານ”

ບໍລິສັດ ໄອຈ໋ອບ ຈຳກັດ, ມີຫ້ອງການໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່ບ້ານຄຳຮຸ່ງ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,​ ສປປ.ລາວ

ໂທ: +856 30 200 2000

ນອກຈາກນີ້, ຍັງມີສາຂາ ແລະ ຕົວແທນປະຈຳຢູ່ຕ່າງແຂວງດັ່ງນີ້:

  • ສາຂາເມືອງເງິນ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ, ໂທ: 020 2814 9164
  • ສາຂາເມືອງໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ໂທ: 030 454 997, 020 9735 8181, 020 5252 3338