ງານຕະຫຼາດນັດພົບແຮງງານ 2019

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 16-20 ຕຸລາ 2019 ທີ່ສູນການຄ້າລາວ-ໄອເຕັກ (ຕຶກເກົ່າ). ຈັດໂດຍພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ບໍລິສັດ ລາວເວີນ ມະຫາຊົນ ມີຕຳແໜ່ງງານຫວ່າງຫຼາຍກວ່າ 5.000 ຕຳແໜ່ງໃຫ້ສະໝັກ.

ຂະບວນການປຸງແຕ່ງອາຫານໃຫ້ປອດໄພ

ປະຈຸບັນທຸລະກິດຮ້ານອາຫານ ຫຼາຍບ່ອນເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວທາງທຸລະກິດ ແລະ ປິດກິດຈະການລົງ ສາເຫດສ່ວນໜຶ່ງກໍ່ແມ່ນມາຈາກ ການຂາດຄວາມໃສ່ໃຈທາງດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ