ລົງທຶນສ້າງຄົນ ຄືການຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍທີ່ດີທີ່ສຸດ

ເລື່ອງທີ່ຮູ້ກັນດີທີ່ສຸດຂອງທຸກອົງກອນກໍຄື ຢາກໃຫ້ຄົນໃນອົງກອນ ສ້າງຄຸນຄ່າໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດກັບວຽກທີ່ຖືກມອບໝາຍ ເຊັ່ນ: ຢາກໃຫ້ຝ່າຍຂາຍໃນທຸກຊ່ອງທາງສ້າງຍອດຂາຍໃຫ້ໄປຕາມເປົ້າ,

ງານສຳມະນາ: ການບໍລິຫານຈັດຫານດ້ານ ຮ້ານອາຫານ ແລະ ໂຮງແຮມ

ເຊີນຊວນເຂົ້າຮ່ວມງານສຳມະນາ: ຫົວຂໍ້ “ການບໍລິຫານຈັດຫານດ້ານ ຮ້ານອາຫານ ແລະ ໂຮງແຮມ” ເປີດໂອກາດສຳລັບນັກທຸລະກິດ ຫຼື ຜູ້ປະກອບການດ້ານຮ້າານອາຫານ ໂຮງແຮມ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບຟັງສົນທະບັນຫາທີ່ເກີດຂື້ນພາຍໃນກິດຈະການຂອງທ່ານ ແລະ ພ້ອມທັງຈະໄດ້ແລກປ່ຽນປະສົບການໄປພ້ອມໆກັນ.

ຂໍດີ – ຂໍເສຍ ຂອງການພັກວຽກວັນເສົາ ແລະ ວັນອາທິດ ກັບນັກຮຽນຈົບໃໝ່ ທີ່ກຳລັງຊອກວຽກ

ສຳຫລັບການເຮັດວຽກໃນປັດຈຸບັນທີມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍອາຊີບ ການເຮັດວຽກ ວັນຈັນຮອດ ວັນ ສຸກ ແລະ ມື້ພັກຜ່ອນ ວັນເສົາ – ວັນອາທິດ

ບໍລິການຈັດຫາງານພາຍໃນປະເທດລາວ

ທ່ານມີບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ບໍ່….? ຊອກຫາພະນັກງານຍາກ ຜູ້ມາສະໝັກບໍ່ໄດ້ມາດຖານ, ບໍ່ກົງຕໍ່ຈຸດປະສົງ ພະນັກງານລາອອກງານແບບງ່າຍບໍ່ມີເຫດຜົນ ຕ້ອງການພະນັກງານແບບກະທັນຫັນ

IBM ປົດພະນັກງານ 1,700 ຄົນ

IBM ຜູ້ຜະລິດ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການດ້ານຄອມພິວເຕີລາຍໃຫຍ່ຂອງໂລກ ຢືນຢັນວ່າ ກະແສຂ່າວກ່ອນໜ້ານີ້ເລືອງການປົດພະນັກງານແມ່ນສ່ວນໜ່ອຍເທົ່ານັ້ນ ການປົດພະນັກງານເທື່ອນີ້ຂອງ IBM ແມ່ນ 0.5% ຂອງພະນັກງານທັງໝົດເທົ່ານັ້ນ ໂດຍພະນັກງານຂອງ IBM ມີຫຼາຍກວ່າ 340.000 ຄົນ ດັ່ງນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າຈະມີພະນັກງານຈຳນວນ 1,700 ຄົນ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃນຄັ້ງນີ້

ຝຶກແລ້ວມີວຽກໃຫ້ເຮັດພ້ອມ

ທີ່: ສູນຝືກອົບຮົມ ໄອຈ໋ອບ “iJobs Training Center”“ໂອກາດບໍ່ໄດ້ມີມາສະເໝີ” ສົນໃຈໂທເລີຍ: 020 5413 2411, 021 563 091ຫຼື ເຂົ້າມາພົວພັນທີ່ບໍລິສັດໄດ້: ບ້ານຄຳຮຸ່ງ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ໃນມື້ ແລະ ໂມງລັດຖະການ)